Leerlijn Fabel - 8

De leerlijn ‘Fabel’ bestaat uit 5 stappen:

1. In de oefening ‘Plot vinden’ leer je een verhaallijn bedenken voor je fabel. Dat is een verhaal met een waarschuwing, geschreven vanuit dierenperspectief.

2. Een fabel bevat een les voor de lezer, in de vorm van een waarschuwing. In de oefening ‘Dystopie’ leer je die zo verwoorden dat mensen die waarschuwing willen lezen.

3. In een fabel zijn dieren de hoofdpersonen, maar in de oefening ‘Personagebeschrijving’ leer je eerst over ze nadenken alsof het mensen zijn.

4. In de oefening ‘Dierenperspectief’ leer je personages als dieren spreken.

5. In de oefening ‘Fabel’ voeg je alles wat je leerde samen om een fabel te schrijven.

19

Dierenperspectief

Vaardigheid: creativiteit

Het is al moeilijk om als schrijver op te schrijven wat je als mens allemaal denkt en voelt. In deze oefeningen maken we het nog iets moeilijker: hoe zou je schrijven als je een dier was?

Maak de oefening
44

Plot vinden

Vaardigheid: creativiteit

In deze oefening leer je een verhaallijn bedenken vanuit iets wat je zelf al hebt meegemaakt.

Maak de oefening
20

Dystopie

Vaardigheid: burgerschap

Waarschuwingen lezen mensen niet graag, tenzij je ze in de vorm van een goed verhaal weet te gieten. In deze oefening leer je hoe dat te doen.

Maak de oefening
27

Fabel

In deze oefening leer je een gesprek te schrijven tussen twee dieren. Het gesprek is grappig en leerzaam tegelijk, zoals dat in een fabel hoort.

Maak de oefening