Oneigenlijk gebruikte woorden

97

Werkwoordstijden

Vaardigheid: taalvermogen

In deze oefening leer je te kiezen in welke verteltijd je je verhaal het beste kunt schrijven, door goed te letten op je werkwoordstijden

Maak de oefening
60

Opsomming

Vaardigheid: taalvermogen

Niets is saaier voor een lezer dan een rijtje, tot dat je er als schrijver een heel bijzonder rijtje van weet te maken. In deze oefening leer je hoe je dat doet.

Maak de oefening
99

Woordverklaring

Vaardigheid: taalvermogen

In deze oefening leer je de betekenis van een woord heel precies omschrijven. Zo precies, dat iedereen begrijpt wat je bedoelt.

Maak de oefening
72

Robinsonade

Vaardigheid: genre

In deze oefening leer je een verhaal te schrijven over een hoofdpersonage dat zichzelf in moeilijke omstandigheden moet zien te redden.

Maak de oefening
51

Meme

Vaardigheid: genre

Een bestaan beeld hergebruiken als schrijver, hoe doe je dat? In deze oefening krijg je wat tips.

Maak de oefening
2

Advies

Vaardigheid: genre

In deze oefening leer je een advies te schrijven dat overtuigt. Maak zo de kans dat iemand je advies aanneemt, zo groot mogelijk.

Maak de oefening
35

Herinnering

Vaardigheid: burgerschap

In deze oefening leer je zo schrijven dat anderen toegang krijgen tot je gedachten en gevoelens. Je leert beschrijven hoe je dacht, wat je zag of rook, hoe je je voelde: alles wat maar helpt om de lezer te laten delen aan jouw leven.

Maak de oefening
71

Relaties verwoorden

Vaardigheid: burgerschap

Je relaties met andere mensen goed houden, dat doe je vaak met een gesprek. In deze oefening leer je hoe je als schrijver – doordat je net iets langer na kunt denken als je schrijft dan als je praat – een gesprek dat mis lijkt te lopen weer op de rails krijgt.

Maak de oefening