Leerlijn Pamflet-12

Nederland is een democratische rechtsstaat, rijk aan politieke partijen. Politieke partijen schrijven vaak een pamflet, om hun belangrijkste standpunt duidelijk te maken. In de leerlijn ‘Pamflet’ ga je in 5 stappen zelf zo’n tekst schrijven.

1. Politici moeten weten wat de behoeftes zijn van het volk. In ‘Behoeftepeiling’ ontdek je je eigen behoeftes, en in welke mate deze voor meerdere mensen gelden, of juist niet. Hoe ga je iedereen tegemoetkomen in hun levensbehoeftes?

2. De energiecrisis van de mensheid is een belangrijk politiek thema. Na de oefening ‘Energiecrisis’ kan jij als politicus de juiste vormen van energie prijzen of laken (afkeuren) door krachtig taalgebruik.

3. Elke politieke partij heeft een karakteristiek logo en motto. Door de oefening ‘Embleem’ kan jij straks een pakkend logo maken die de missie en het standpunt van jouw partij uitdraagt.

4. Om het volk ervan te overtuigen dat hun partij de beste is voor Nederland geven politici veel toespraken. In ‘Speech’ leer jij zo’n toespraak te schrijven voor jouw standpunten.

5. Met de inzichten en vaardigheden van de vorige 4 stappen schrijf je in ‘Pamflet’ uiteindelijk een pamflet, waaruit jouw ideeën voor een beter Nederland blijken.

6

Behoeftepeiling

Vaardigheid: burgerschap

Schrijven geeft je kans over jezelf na te denken. Wat is voor jou het allerbelangrijkste in je leven? Leer het in deze oefening opschrijven.

Maak de oefening
https://www.flickr.com/photos/danielmennerich/
24

Energiecrisis

Vaardigheid: thema

In deze oefening leer je schrijven over de energiecrisis van nu, door te kijken hoe schrijvers over eerdere energiecrisissen schreven. Want een energiecrisis maakte Nederland al eerder mee.

Maak de oefening
23

Embleem

Vaardigheid: genre

In deze oefening leer je de lezer een spannende combinatie van afbeelding en tekst voor te leggen. Je zet je lezer zo flink aan het werk.

Maak de oefening
76

Speech

Vaardigheid: burgerschap

In deze oefening leer je een speech te schrijven die in een moeilijke situatie voor zoveel mogelijk mensen iets goeds doet.

Maak de oefening
64

Partijprogramma

Vaardigheid: burgerschap

Als je lezers van je plannen wilt overtuigen helpt het om die plannen in een beeld samen te vatten. In deze oefening ga je op zoek naar een beeld om al je plannen samen te vatten.

Maak de oefening